Blogs

Vinger aan de pols door integratie bedrijfsprocessen

Iedereen is er van overtuigd dat een organisatie scherp moet blijven. Zeker in deze tijd valt er heel wat te winnen door bedrijfsprocessen perfect op elkaar aan te sluiten. Door integratie van  bedrijfsprocessen houdt u de vinger aan de pols om goed te kunnen managen. Binnen veel organisaties blijkt dat de aansluiting of integratie van deze bedrijfsprocessen ver te zoeken is. 

Alert blijven en kostenbewust werken

“Je bedrijfsprocessen niet of niet juist integreren levert gemiste kansen op,” benadrukt Klaas Collet, directeur van Fleet Complete. “Een organisatie moet blijvend alert en kostenbewust zijn plus flexibiliteit behouden. Wellicht zit het integreren van processen niet in ons DNA en zijn we ons onvoldoende bewust van de te bereiken voordelen. Typ het begrip ‘integratie’ in ‘Google’ in en je krijgt definities als ‘het samenbundelen of doen samenwerken van verschillende afzonderlijke eenheden tot een geheel op een hoger niveau’. En voor het behalen van dit hoger niveau, zul je moeten werken aan de integratie van je bedrijfsprocessen. Vinger aan de pols houden dus, zodat je adequaat kunt managen!”

Fleet Complete draagt managementoplossingen aan;
Integratie van uw bedrijfsprocessen levert het volgende op:

  • Het werk kunnen doen met een kleinere organisatie
  • Het verminderen van de kosten
  • Het stelt in staat de opdrachtgever snel en correct te informeren en bevordert de relatie met de opdrachtgever
  • Het bevordert de transparantie binnen uw organisatie en onder medewerkers
  • Het vergroot de reactiesnelheid van de organisatie
  • Het resulteert in een veel lagere belasting in processen als facturatie, nacalculatie en verloning

 

De samenwerking met een breed scala aan softwarehuizen leidde tot integratie van orderinvoer, planning & uitvoering, administratie en managementinformatie. Of het nu gaat om systemen van ACTO, Van Meijel, EXACT, SAP of Ridder software; het resultaat is steeds een effectievere bedrijfsvoering, lagere kosten en betere prestaties.

Inspirerende voorbeelden van integratie bij Defensie

Fleet Complete integreerde de ritregistratie met de ritreservering  voor het Ministerie van Defensie. Zo kunnen ze nu direct zien waar hun auto’s zich bevinden en de auto’s op afstand vergrendelen en ontgrendelen. De integratie van de ritreservering met ritregistratie resulteert in een afname van het aantal ritten en dus een significante kostenreductie.

GUTS Installatietechniek

Ook GUTS Installatietechniek in Eindhoven integreerde haar software, ACTO ERP, met de digitale planning van Fleet Complete. Monitoring vindt plaats door de boordcomputer in combinatie met ‘Footstapp’ (vanaf 1 januari 2017 Time Tracker) . De overdracht van de uit te voeren werkzaamheden gaat via de digitale opdrachtbon van ACTO. De terugkoppeling van de per opdracht en medewerker bestede tijd vindt plaats door combinatie van de ERP software van ACTO en Fleet Complete. Deze verandering geeft een plattere organisatie, een significante afname van woon/werktijd, reistijd en een toename van de productiviteit.

Bam Rail

De medewerkers van BAM Rail ontvangen hun planning nu via hun Iphone. Door het gebruik van de Digitale werkbon en Digitale planning van Fleet Complete  wordt een daadwerkelijke tijd van inzetbaarheid transparant. De overdracht van de inzettijd wordt per Iphone geaccordeerd door de leidinggevende. Na deze accordering geeft het systeem van Fleet Complete de gegevens automatisch door aan Van Meijel’s Metacom. Dit alles resulteert in een belangrijke afname van administratieve werkzaamheden. De projectmanager heeft nu altijd inzicht in de verloning en nacalculatie van het project inclusief de voortgang.

Overtuigd dat ook u aan de slag moet met integreren?
Neem dan contact met ons op. We komen graag met u in gesprek om ook uw situatie helemaal door te spreken.