Radiovisualisatie

Inzicht in de inzet van manschappen, ploegen en pelotons.

 • Language Available: French, Dutch
 • Country Available:
 • Category: Producten
 • Features: Overheid
laptop radio visualisatie

Beschrijving

Radiovisualisatie geeft de actuele positie van uw TETRA-radio’s weer op de kaart, waardoor personen, ploegen en pelotons (op)gevolgd, aangestuurd en verantwoord kunnen worden. Dit zorgt voor een adequate inzet en digitale ondersteuning van manschappen, ploegen en pelotons.

Voordelen

Radiovisualisatie biedt overzicht: in huidige inzet én gemaakte kosten.

 • Actuele positiebepaling: hoe en waar worden manschappen ingezet;
 • Extra veiligheid voor de manschappen tijdens de uitvoering van hun opdrachten;
 • Efficiënter aansturen van manschappen bij openbare ordehandhaving;
 • Volledig geïntegreerd met alle andere oplossingen zoals FieldDesk en DeskMap;
  Gedetailleerde rapportages t.b.v. de bestuurlijke overheid.
 • Actuele positiebepaling: hoe en waar worden manschappen ingezet;
 • Extra veiligheid voor de manschappen tijdens de uitvoering van hun opdrachten;
 • Efficiënter aansturen van manschappen bij openbare ordehandhaving;
 • Volledig geïntegreerd met alle andere oplossingen zoals FieldDesk en DeskMap;
 • Gedetailleerde rapportages t.b.v. de bestuurlijke overheid.

Hoe werkt het?

Met Radiovisualisatie worden radio’s met GPS-antenne overzichtelijk weergegeven
op een kaart in FieldMap en DeskMap. Het is een essentieel hulpmiddel bij
ordehandhaving op grote evenementen waarmee tevens manschappen uit andere
zones of politiediensten gevisualiseerd kunnen worden. Na gebruik biedt
Radiovisualisatie inzicht in de inzet van personeel en kunnen kosten eenvoudig
verantwoord worden.