Blogs

Eigenlijk verandert er helemaal niets.

blog_eigenlijk_verandert_er_helemaal_niks

Kent u ze ook? Die momenten waarop u heel duidelijk beseft dat we er met zijn allen gewoon een potje van maken, dat we weigeren in te zien dat de ellende van andere mensen eigenlijk ook een beetje onze verantwoording is. Dat empathisch vermogen veelal te veel gevraagd is. Dat we liever de boel de boel laten dan dat we ons gedrag, ons denken en ons doen veranderen om bij te dragen aan verandering, verbetering en bestaansrecht.

Eigenlijk verandert er helemaal niets.

Technische vooruitgang kent geen grenzen meer: de middelen waarover we kunnen beschikken worden alsmaar mooier. Onze bewegingsvrijheid is de afgelopen jaren significant toegenomen. Onze speeltuin is groter dan ooit tevoren, maar wat doen we met de ruimte en de mogelijkheden die ons worden geboden? We hebben meer vrije tijd en gaan makkelijker en vaker op reis. Maar een paar dagen besteden aan zelfontplooiing? Liever niet. Beseffen we wel dat een bedrijf, dat nu goed rendeert, morgen wellicht een totaal ander verdienmodel moet hanteren om haar doelstellingen te behalen? En, niet geheel onbelangrijk, kunnen we daarin omschakelen wanneer dat echt nodig is?

Eigenlijk verandert er helemaal niets.

We hebben richting nodig, maar geven geen richting aan ons leven. Over het algemeen worden we door momenten en toevalligheden gestuurd. De moedigen onder ons durven koers te bepalen en te zetten. Helaas zijn het er weinig. Om een verbeterslag te maken, zal er richting bepaald en opgelegd moeten worden. De uitvoering zal op haar beurt zorgvuldig moeten worden bewaakt. Het maken van goed beargumenteerde, concrete keuzes is tijdens dit uitvoerstadium van groot belang. Zeker als het gaat om eventuele negatieve consequenties die aan keuzes kleven. Het bieden van transparantie inzake de genoemde uitvoering is een must. Net als de tijdige constatering dat bijstelling bittere noodzaak is, wil men stappen blijven maken.

Wat er dan toch verandert?

Daar waar richting wordt geboden, keuzes worden gemaakt en de uitvoering van gemaakte keuzes wordt bewaakt, biedt technische vooruitgang wel degelijk een helpende hand. Het zijn de moderne systemen die transparantie in uw organisatie bewerkstelligen en bewaken, u in staat stellen om de uitvoering van uw keuzes af te dwingen en u garanderen dat gestelde doelen worden bereikt. Het zijn de systemen die een einde maken aan subjectiviteit, die leiden tot een eerlijk beeld bij geleverde prestaties. Die uw administratie op geheel objectieve wijze verlichten.

Deze systemen worden geleverd door Fleet Complete, het bedrijf dat beseft dat de kracht van haar oplossingen schuilt in de naadloze inbedding, transparantie en objectiviteit. De toepassing van deze systemen resulteert in inzicht. Inzicht in de effectiviteit van uw eigen organisatie, verbetermogelijkheden, kansen en vermijdbare kosten.