Categorie: Installatie

Wie of wat veroorzaakt de kosten binnen mijn opdracht?

werk wie veroorzaakt kosten papierwerk

Eenvoudig inzicht in je kosten Fragmentatiekosten, veroorzaakt door een gebrek aan transparantie, zijn gelukkig eenvoudig te voorkomen. Automatisering is het sleutelwoord. Fleet Complete kan jouw organisatie helpen transparanter te worden, door inzicht te krijgen in de activiteiten, geldstromen, urenregistratie en administratie. Zelf hoeven de medewerkers van jouw installatiebedrijf daar vrij weinig aan te doen. Door… Lees meer »

Hoe zie ik tijdig in waarom mijn rendement op de opdracht verloren gaat?

installatie bouw project plattegrond blueprint

Concrete problemen om aan te pakken Tijdsdruk, het niet delen van kennis, het ontbreken van een bouwwerk informatiemodel (BIM): dit zijn allemaal oorzaken die installateurs aangeven als oorzaken van faalkosten. Dit komt dus neer op een gebrek aan transparantie: de installateurs hebben te weinig inzicht in de planning, ingecalculeerde uren, kennis is niet toegankelijk en… Lees meer »

Vijf tips om de werkelijke kosten te kunnen factureren

facturen ondertekend op tafel

#4 Leg koppelingen aan tussen systemen Door koppelingen te leggen kunt u data uit verschillende systemen bij elkaar brengen. Als u bijvoorbeeld gebruik maakt van de Fleet Tracker kunt u die koppelen aan de Time Tracker om zo extra inzicht te krijgen, de administratie te verlichten en een basis voor bijsturing aan te leggen. De… Lees meer »

In 4 stappen van faalkosten naar ‘succeswinst’

afbeelding van een bouwterrein van een grootschalig project

Tip 1: Zorg voor onderlinge communicatie voor en tijdens het project Hoge faalkosten hangen vaak samen met het individualisme op een project. Ieder houdt zich bezig met zijn eigen taak, en is daarin een eiland op zichzelf. Er is weinig onderlinge communicatie over werkzaamheden en planning. Dat zorgt ervoor dat mensen langs elkaar heen werken…. Lees meer »

Projectmanagement of projectnacalculatie?

installateur elektriciën

Tijdig vaststellen welke maatregelen gepast zijn In één database vergelijkt u voorgecalculeerd, gepland en gerealiseerd centraal. Zonder afhankelijkheid van uw uitvoering of projectleider stelt u vast of u het project tijdig en binnen begrote kosten oplevert. Is dat niet het geval? Dan kunt u tijdig de oorzaak achterhalen die wellicht bij een derde ligt. Is… Lees meer »

Maak ik rendement?

elektriciën, installatie

Fleet Complete: handelen vanuit procesintegratie Bij Fleet Complete vinden we dat controle als een op zichzelf staand instrument niet veel toevoegt. Verbetering vraagt immers constante aandacht. Verbetering vereist dat je tevens signaleert dat zaken juist bijzonder goed gaan en dat je daarop vervolgens positief reageert, zonder het beeld te laten ontstaan dat je je eigen medewerkers… Lees meer »