Blogs

Weet u ook te weinig over uw eigen projecten?

blog_2013_weet_u_ook_zo_weinig_over_uw_eigen_projecten

Kent u het gevoel? Uw opdrachtgever belt met kritische vragen over de status van het project dat u voor hem bouwt. U krijgt een benauwend  gevoel, ervaart zelfs een licht gebrek aan adem …. uw opdrachtgever weet meer over zijn project dan u.

U kapt het gesprek zo vriendelijk mogelijk af en belt met uw uitvoerder op het werk. Maar  die is ingezet op een ander project – ook  daar wist u even niet van. Zo ontdekt u pas na heel wat telefoontjes dat u met het project belangrijk minder ver bent dan u had verwacht. Bovendien dringt tot u door dat u voor uw informatie wel erg afhankelijk bent van toevallig wel of niet beschikbare medewerkers. 

 

Te weinig grip op planning en uitvoering

Waar gaat dit fout? U hebt het planningsproces en het uitvoeringsproces onvoldoende met elkaar verbonden. Daardoor bent u niet in staat om constant te monitoren welke projectonderdelen in de uitvoeringsfase zitten. U kunt dus ook niet vaststellen hoeveel tijd aan de uitvoering werd besteed en die tijd matchen met de geplande tijd. Jammer – want zo hebt u geen idee waar planning en uitvoering uit de pas lopen en kunt u dus ook niet ingrijpen.

 

Match de planning met de uitvoering

Veel bedrijven zien de planning alleen maar als een hulpmiddel om ‘vraag en aanbod’ bij elkaar te brengen en vast te leggen. Maar bij Fleet Complete zien we dat anders. Door de planning te matchen met de uitvoering, krijg je de beschikking over een geweldige managementtool. Maar dan moet je planning en uitvoering wél digitaal vastleggen. Onze systemen zorgen daarvoor. Met slimme software worden planning en uitvoering ‘over elkaar heen gelegd’.

 

Zorg voor ‘Soll-Ist-Vergleich’!

In het Duits bestaat voor deze methode een mooie omschrijving: ‘Soll-Ist-Vergleich’. Dus: vergelijk constant hoe processen zouden moeten verlopen (Soll) met hoe ze werkelijk verlopen (Ist). Zo heb je dé methode om je klant vlot te informeren, je medewerkers goed te beoordelen, je kosten in de hand te houden en je administratieve processen af te handelen met een geringe overhead.