Stad Tongeren

Stad Tongeren installeerde 49 Fleet Tracker systemen in haar wagenpark.

In het kort

  • Analyseren vaste ronde rondes van het wagenpark
  • Online op elk moment de positie en status van elk voertuig op te vragen
  • Voertuigen starten pas nadat de chauffeur zich met identificatiesleutel bij het systeem heeft aangemeld
  • Overzicht welke straten al gestrooid zijn en waar de strooiers zich bevinden
  • Bertrouwbaar en robuust systeem

Stad Tongeren “Nood aan correcte gegevens”

De Stad Tongeren heeft zopas alle dienstvoertuigen uitgerust met het Fleet Tracker systeem van Fleet Complete. In totaal gaat het om 49 stuks: auto’s, bussen en vrachtwagens. “Hierdoor is het mogelijk om op elk moment de positie en status van elk voertuig op te vragen via een website,” beschrijft Wim Bosmans van de technisch dienst het systeem. “Bovendien kunnen de voertuigen pas gestart worden nadat de chauffeur zich met een identificatiesleutel bij het systeem aangemeld heeft. We weten altijd wie met welk voertuig rijdt. Het wagenpark gebruiken we enkel en alleen tijdens de diensturen. Er zit geen privé-knop aan die het zou mogelijk maken om bepaalde ritten te verbergen.”

 
Het systeem heeft intussen al zijn vruchten afgeworpen in Tongeren. “Om onze  dienst- verlening te verbeteren en inzicht te krijgen in onze werkmethodes hadden we in de eerste plaats nood aan correcte gegevens. Wie doet wat? Waar? Hoe lang? Op basis daarvan hebben we bijvoorbeeld de ritten van onze schoolbussen en hun schema aangepast. We analyseren onder meer de vaste ronde rondes van ons wagenpark. Denk dan aan het ophalen van het vuil aan de openbare vuilbakken. Nog een toepassingsgebied is de inzet van systeem bij onze strooidienst. Zo zien we snel welke straten al gestrooid zijn en waar onze strooiers zich bevinden. Op veiligheidsvlak is er eveneens een pluspunt. Door de startonderbreking van het systeem is het wagenpark beter beveiligd.”
 

Privacy
“De invoering van het systeem is gebeurd na overleg met de vakbonden en het opstellen van een reglement. Hierin staat duidelijk omschreven waarvoor het mag gebruikt worden en wie er toegang tot heeft. Dit kaderde in de wet op de privacy. Ook is het zo dat we de Fleet Tracker al eens gebruikt hebben bij het vermoeden van een onregelmatigheid.”

Timing
De Stad Tongeren had een overheidsoverdracht uitgeschreven in de zoektocht naar een geschikte partner. “In totaal waren er vijf inschrijving waarbij Fleet Complete als beste uit de bus kwam. Het ging om een totaalbedrag van om en bij de 35.000 euro. De installatie verliep vlot en volgens afspraak. Sinds het ‘live’ gaan zijn er amper problemen geweest en het systeem werkt perfect zoals omschreven in de offerte. Met eventuele storingen kunnen we terecht op een website waarop ze de vooropgestelde timing altijd probleemloos halen.”

blackbox

Verlicht uw administratie en optimaliseert uw bedrijfsvoering

MGS10

  • De MGS10 wordt in uw voertuig gemonteerd
  • Met behulp van GPS coördinaten (GPS tracking) worden afstand, snelheid en actuele locatie live vastgesteld
  • De MGS10 gecombineerd met berijder identificatie is een ideaal instrument om administratie te verlichten en kwaliteit van bedrijfsvoering te optimaliseren
laptop screen with screenshot of assets on a map

Realtime Inzicht in uw buitendienst

FieldDesk

FieldDesk van Fleet Complete is een centrale realtime en online database welke is opgebouwd uit diverse software modules. Vanuit de MGS10 / Apps / FieldMobile wordt alle informatie digitaal verzonden naar FieldDesk en getransformeerd tot overzichtelijke transparante rapportages voor management en administratie.

Screenshot of guts works report

Automatische planning van project en service opdracht

DeskPlan

DeskPlan, de onafhankelijk van overige FieldDesk modules van Fleet Complete inzetbare digitale planningstool. DeskPlan integreert de planning van uw project, service en onderhoudswerkzaamheden. DeskPlan munt uit in overzichtelijkheid, snelheid en acceptatie door uw planners, de basis voor een volledige implementatie. Daardoor bereikt u met DeskPlan het rendement dat u wilt bereiken.