Installatiebedrijf HVL

HVL en Croon hebben hun krachten gebundeld. HVL is een installatiebedrijf en systemintegrator met vestigingen in Dordrecht en Eindhoven, Gorinchem, Maastricht en Nijmegen. Het bedrijf heeft tweehonderd bedrijfsauto’s op de weg, een goede rittenregistratie is dus essentieel.

In het kort

  • Proefperiode ritregistratiesysteem verliep succesvol
  • HVL ontvangt de data die het nodig had
  • Speciale koppeling, het projectadministratiesysteem, met Acto beviel goed

Geavanceerde rittenregistratie bij installatiebedrijf HVL

 

HVL en Croon hebben hun krachten gebundeld. HVL is een installatiebedrijf en systemintegrator met vestigingen in Dordrecht en Eindhoven, Gorinchem, Maastricht en Nijmegen. Het bedrijf heeft tweehonderd bedrijfsauto’s op de weg, een goede rittenregistratie is dus essentieel. De auto’s zijn allemaal voorzien van het geavanceerde ritregistratiesysteem en FieldLog van Fleet Complete. Daarmee kreeg het bedrijf de data en informatie in handen die het nodig had.

Ritregistratie en urenregistratie geïntegreerd met projectadministratie

HVL benaderde Fleet Complete in 2008 met een duidelijke vraag: ‘Wij willen de gewerkte uren en reistijden van onze medewerkers opnemen in ons projectadministratiesysteem, Acto. Kunnen wij hiervoor jullie ritregistratiesysteem – FieldLog, de boordcomputer in de bedrijfsauto’s – toepassen? En koppelen aan de bijbehorende software, Webfleet?’ HVL wilde de informatie gebruiken voor zijn nacalculatie op projecten én om medewerkers de correcte reistijdenvergoeding te kunnen uitbetalen op basis van een sluitende rittenregistratie. Daarnaast had het de informatie nodig om de belastingdienst correct en op tijd te informeren. 

 

Blijvend vooroplopen door meten en weten

Na een streng selectieproces koos HVL Fleet Complete als beste partij om een pilot uit te voeren. In dertig bedrijfsauto’s van HVL bouwde Fleet Complete zijn ritregistatiesysteem in. De proefperiode verliep succesvol. HVL constateerde dat het de data in handen kreeg die het nodig had. Ook de speciale koppeling die Fleet Complete had gemaakt met Acto, het projectadministratiesysteem van HVL, beviel goed. Na de succesvol verlopen pilot besloot HVL om het complete wagenpark – zo’n tweehonderd wagens – te laten uitrusten met de blackbox van Fleet Complete. Ook andere bedrijfsonderdelen van TBI tonen inmiddels interesse voor het geavanceerde systeem van Fleet Complete.

Management: totaal beheer van medewerkers en voertuigen

Totaal beheer van uw voertuigen en medewerkers

Management

Met de module Management heeft u het totaal beheer van uw voertuigen en medewerkers in één overzicht. U kunt zowel de voertuigen als de medewerkers indelen in groepen. Door dit onderscheidt te maken kunt u in FieldLog duidelijke rapportages opvragen per voertuig, voertuiggroep en medewerkers. U bepaalt zelf welke gebeurtenissen u wilt terug zien in de rapporten en welke FieldDesk gebruikers geautoriseerd zijn om deze gebeurtenissen te zien.

screenshot of a tracking map with vehicle icons on it
Fleet Complete Blackbox

Volledig automatische registratie van kilometers en uren van auto, chauffeur en bijrijders

Fleet Tracker

Fleet Tracker: automatische registratie van kilometers en uren.

 

Verlicht uw administratie en optimaliseert uw bedrijfsvoering

MGS10

  • De Smartbox wordt in uw voertuig gemonteerd
    Met behulp van GPS coördinaten (GPS tracking) worden afstand, snelheid en actuele locatie live vastgesteld
    De Smartbox gecombineerd met berijder identificatie is een ideaal instrument om administratie te verlichten en kwaliteit van bedrijfsvoering te optimaliseren.